آسفالت ریزی معابر و کوچه های شهر

به گزارش دفتر فنی :عملیات آسفالت معابر و کوچه های شهر به متراژ ۱۲۰۰۰متر مربع و به تناژ ۱۵۰۰تن به پایان رسید. در این مرحله آسفالت

ادامه ی خیابان شهید کریمی (مزارمطهرشهداء)و کوچه منشعب ازخیابان شهید زالی و کوچه های (بهزیستی ،مختاری ها)واقع در خیابان شهید چمران و شهید حسین زاده به اتمام رسید.

 

 

  نظرات