آغاز عملیات آماده سازی بلوار ورودی شهر جهت کاشت درخت

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک :مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری شهرداری نازک از آغاز عملیات آماده سازی بلوار ورودی شهر که از جند روز پیش شروع شده خبر داد ،وگفت امید است تعداد ۴۰۰ اصله نهال در صورت تامین اعتبار در اسفندماه سال جاری کاشته شود.

 

 

 

  نظرات