آغاز فرايند بررسي مدارك ثبت نام كنندگان در آزمون تبديل وضعيت استخدامي شهرداري ها

آغاز فرايند بررسي مدارك ثبت نام كنندگان در آزمون تبديل وضعيت استخدامي شهرداري ها

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور از آغاز فرايند بررسي مدارك ثبت نام كنندگان در آزمون تبديل وضعيت استخدامي شهرداري ها پس از خاتمه زمان ثبت نام اين آزمون خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداری نازک ، محمد حسن آبادي با بيان خبر فوق گفت: در پي ابلاغ دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها و اتمام مهلت زمان مقرر جهت ثبت‌نام در روز ۱۵ خرداد در آزمون تبديل وضعيت كاركنان شهرداريها، به منظور ادامه اجراي فرايند برگزاري آزمون، استانداريها حداكثر تا روز۲۰ تير اطلاعات داوطلبين واجد شرايط مندرج در دستورالعمل را پس از بررسي مدارك مربوط و تاييد صحت آن توسط كميته تبديل وضعيت استخدامي كاركنان شهرداريها، استخراج و به دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور ارسال مي‌نمايند.

وي افزود: همچنين تا بررسي مدارك و مستندات داوطلبين و تكميل و ارسال اطلاعات در روز (۲۰/۴/۱۳۹۶) شهرداريها و استانداريها ضروري است چند اقدام لازم در اين موضوع را انجام دهند كه يكي از آنها درج آمار و اطلاعات تمامي كاركنان شهرداري‌ها در سامانه كاركنان نظام اداري كشور (كارمند ايران) انجام دهند.

حسن آبادي افزود: اقدام ضروري ديگر، اصلاح ساختار سازماني شهرداري بر اساس ضوابط تشكيلاتي ابلاغي و اخذ تاييديه آن از سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور است.

وي اضافه كرد: انتصاب كارمندان رسمي و پيماني فعلي شهرداريها در ساختار جديد ابلاغي بر اساس ضوابط تشكيلاتي شهرداريها موضوع نامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰/۲/۹۴ وزير محترم كشور و با رعايت طرح طبقه‌بندي مشاغل كارمندي با تاييد شوراي اداري و استخدامي ذيربط، اقدام ضروري ديگر است كه بايد انجام شود.

وي، اصلاح اساسنامه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها بر اساس الگوي ابلاغي را ديگر اقدام ضروري برشمرد.

حسن آبادي در خاتمه متذكر شد: پس از ارسال اطلاعات مربوط، مجوز تبديل وضعيت استخدامي به تفكيك هر استان به همراه زمان برگزاري آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

  نظرات