ابلاغ بخشنامه تغییر ساعت کاری ادارات استان از سوی استاندار آذربایجان غربی/ جدید

استاندار آذربایجان غربی طی بخشنامه ای، تغییر ساعت کاری ادارات در استان را به منظور صرفه جویی در مصرف برق تا ۱۵ مرداد ماه تمدید کرد.

در این بخشنامه آمده است:

بسمه تعالی

کلیه دستگاه های اجرایی استان

فرمانداران محترم سراسر استان

شهرداری های محترم استان

سلام علیکم

پیرو بخشنامه قبلی بشماره ۱۸۹۸۶/۹۷/۱۴ مورخه ۲۳/۴/۹۷ و به استناد مصوبه شماره ۳۲۰۷۲/ت ۵۵۴۲۰ ه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شرکت توزیع نیروی برق استان به منظور صرفه جویی در مصرف برق، با توجه به استمرار افزایش دما در ایام آتی ، ساعات کار اداری تمام دستگاه های اجرایی استان و موسسات تابعه ،  بانک ها و شهرداری ها و مهد کودک ها در سطح تمام شهرستان های استان همچنان از اول مرداد ماه سالجاری تا مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ با احتساب فرجه های قانونی از ساعت ۶:۳۰ صبح لغایت ۱۳:۳۰ تعیین و ابلاغ می گردد.ضمنا با توجه به الزام ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری مبنی بر رعایت چهل و چهار ساعت کار کارکنان در هفته ، روزهای پنجشنبه نیز یک ساعت از سایر ایام هفته تعطیل خواهد شد.

محمد مهدی شهریاری- استاندار آذربایجان غربی

  نظرات