اعلام آخرين مهلت ثبت نام آزمون تبديل وضعيت استخدامي شهرداري ها

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور آخرين مهلت ثبت نام در آزمون تبديل وضعيت استخدامي شهرداري ها را اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومي شهرداری نازک علیاء، محمد حسن آبادي ضمن اعلام اين خبر گفت : پيرو درخواست هاي برخي از شهرداري‏ها و استانداري‏ها مبني بر اجازه مجدد براي ثبت نام و ويرايش اطلاعات در سايت ثبت نام آزمون تبديل‏ وضعيت كاركنان قراردادي شهرداري‏ها؛ استانداري ها مجازند تا سايت ثبت نام آزمون مذكور را از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۳۱ خرداد تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول تيرماه به مدت ۲۴ ساعت براي ثبت نام و ويرايش اطلاعات افراد واجد شرايط در دسترس متقاضيان قرار دهند.

وي اضافه كرد: با توجه به اينكه پس از مدت مذكور به هيچ عنوان امكان ثبت‏ نام و يا ويرايش اطلاعات وجود نخواهد داشت، استانداري‏ ها مي ‏بايست به نحو شايسته نسبت به اطلاع رساني به تمامي كاركنان مشمول در شهرداري ها اقدام نمايند.

  نظرات