افشاني: شهرداري‌ها در صورت تأمين منابع مي توانند حاشيه شهرها را احيا كنند

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزیر كشور با اشاره به تأثير نامطلوب خشكسالي بر ايجاد معضل حاشيه نشيني در كلان شهرها گفت:‌ در صورت تأمين منابع شهرداري‌ها مي توانند حاشيه شهرها را احيا كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سید محمدعلی افشانی که شنبه ۱۶ دی در جلسه بررسي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در وزارت کشور سخن می گفت، افزود: بايد با حساسيت و وسواس بيشتري مسائل مربوط به احياء و ساماندهي مناطق حاشية شهرها را پيگيري و به سامان كنيم.

در اين جلسه كه رستم‌وندي معاون وزير و رئيس سازمان امور اجتماعي كشور، مديرعامل شركت مهندسي آب فاضلاب كشور و معاون وزير و مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران نيز حضور داشتند، برنامة ملي بازآفريني پايدار شهري در افق ۱۴۰۰ با سرفصلهاي مختلفي از جمله اهداف كلي برنامه و منابع بازآفريني شهري تا پايان برنامه ششم، برنامه بهسازي نوسازي و مقاوم سازي مسكن، سهم دستگاه‌هاي عضو ستاد ملي بازآفريني در برنامه‌هاي بازآفريني و برآورد اهداف كمي و منابع بازآفريني شهری تا پايان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه رستم‌وندي معاون وزير کشور و رئيس سازمان امور اجتماعي كشور به اهميت تلاش براي كاهش اثرات نامطلوب حاشيه نشيني و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن خواستار توجه جدي به طرحهاي اين سازمان براي ايجاد دفاتر توسعه اجتماعي مناطق حاشيه اي كشور شد.

ضرورت مقابله با انشعاب‌هاي غیرمجاز آب و برق و مصرف بي رويه انرژي در حاسيه شهرها نيز از ديگر موضوعات مورد اشاره در جلسه امروز حوزه معاونت عمران و توسعه مناطق شهري و روستايي وزارت كشور بود.

  نظرات