بتن ریزی کف آبروهای خیابان های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء : مهندس پاشاپور شهردارنازک  ازشروع عملیات بتن ریزی کف آبروهای خیابان های سطح شهر خبردادوگفت این کار از اواخر ماه مبارک رمضان شروع  شده وتا پایان هفته جاری ادامه خواهد یافت .

  نظرات