بزرگداشت روزشهرداری ها ودهیاری ها باحضورحاج آقاحسین نژاد روحانی معزز و اعضای محترم شورای شهر وپرسنل زحمت کش شهرداری نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک : مراسم بزرگداشت روزشهرداریها ودهیاریها با حضور حاج آقا حسین نژاد روحانی معزز و اعضای محترم شورای شهر وپرسنل زحمت کش شهرداری نازک علیا در محل شهرداری برگزارگردید. ودر آخر اعضای  محترم شورای شهر نازک از زحمات کارکنان زحمت کش شهرداری و شهردار نازک تقدیر وتشکر بعمل آوردند.

 

  نظرات