بزرگداشت روز کارمند در شهرداری نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک :به مناسبت آغاز هفته دولت و روز کارمند مراسمی در سالن کنفرانس شهرداری نازک برگزار شد .  و از همه کارکنان شهرداری با اهداء لوح تقدیر قدرانی بعمل آمد.

  نظرات