به کدامین گناه؟!

بابا آب داد
بابا نان داد
تا آمدم بگویم بابا
بابا جان داد…😭😭

#فرزند_کلاس_اولی
#شهید_مرتضی_ابراهیمی🥀🥀
#شهید_اغتشاشات_اخیر

  نظرات