تمامي كاركنان شهرداريها مي بايست داراي شماره مستخدم باشند

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام كرد: در راستاي ساماندهي نيروي انساني شهرداري ها و جلوگيري از بروز مشكلات استخدامي در زمان انتقال، ماموريت و يا بازنشستگي، شهرداريها موظفند اطلاعات تمامي كاركنان خود را در سامانه كارمند ايران ثبت نمايند.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، عباس كركه آبادي با بيان خبر فوق افزود: تخصيص شماره مستخدم به كارمندان شهرداري ها و سازمان هاي وابسته در صورت ثبت صحيح اطلاعات مربوط و ارسال آن در سامانه و پس از بررسي هاي لازم، انجام مي شود.

وي اضافه كرد: شماره مستخدم صادر شده بايد در تمامي احكام استخدامی کارمندان درج شود تا به عنوان شماره شناسایی کارمندان در شهرداری‌ها و سازمان‌های دیگر نظیر صندوق‌های بازنشستگی برای بهره مندی کارمندان از تمامی مزایای استخدامی ذیربط مورد استفاده قرار گيرد.

كركه آبادي در ادامه گفت: استانداري ها و شهرداري هاي سراسر كشور موظفند قبل از صدور احكام استخدام رسمي يا پيماني افراد جديدالاستخدام با مجوز هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور يا پذيرفته شدگان آزمون هاي استخدامي شهرداري ها، شماره مستخدم را طي فرآيند ياد شده اخذ نمايند.

وي در خصوص آن دسته از كاركنان شهرداري ها كه در سال هاي قبل شماره مستخدم داشتند، متذكر شد: لازم است اطلاعات اين افراد به منظور اخذ شماره مستخدم جديد در سامانه مذكور ثبت شود.

وي در خاتمه گفت: به منظور تسريع و تسهيل اخذ شماره استخدام براي كاركنان شهرداري ها، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي نشست هايي با سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع را از ابعاد مختلف بررسي و پيگيري و فرآيندهاي مربوط به اين موضوع را هماهنگ نموده است.

  نظرات