توزیع رایگان کیسه زباله درخروجی های شهر به مناسبت روز طبیعت (۱۳ فروردین)

شهرداری نازک کیسه های زباله را درخروجی های شهر به مناسبت روز طبیعت (۱۳ فروردین) با هدف حفظ محیط زیست توزیع می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک  ، مهندس الهیاری  مسئول خدمات شهرداری نازک از توزیع کیسه های زباله در دو طرف  میسر خروجی شهر در روز طبیعت

(۱۳ فروردین ) خبر داد.

الهیاری  افزود: شهرداری نازک  همه ساله به مناسبت فرارسیدن روز طبیعت ( سیزده فروردین) در راستای فرهنگ سازی عمومی و همچنین حفظ محیط زیست، اقدام به توزیع کیسه زباله در دو طرف مسیر خروجی شهر برای شهروندان انجام می دهد.

  نظرات