توزیع سطل های زباله در شهر،همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک؛ همزمان با ایام الله مبارک دهه فجرسطل های زباله در سطح شهر نازک توزیع شد.مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری شهرداری نازک از توزیع ۱۵عدد سطل زباله در نقاط مختلف شهر خبرداد وگفت:

جانمایی و نصب سطل زباله با ایجاد فرهنگ سازی و جلوگیری از پرتاب زباله داخل باغچه فضای سبز و معابر سهم بسزایی در پاکیزگی شهر خواهد داشت.

حفظ و نظافت شهر در گرو همکاری و مشارکت شهروندان است و نباید نقش شهروندان در زیبایی و پاکیزگی شهر نادیده گرفته شود چرا که آنها می توانند در حفظ پاکیزگی شهر موثر واقع شوند.

  نظرات