جلسه ماهانه مسئولین واحدهای شهرداری نازک با شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک جلسه ماهانه واحدهای شهرداری روز یکشنبه مورخه ۹۶/۰۳/۲۸در دفتر شهردارنازک برگزارگردید.درابتدا مهندس پاشاپور ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام علی (ع) وقبولی طاعات وعبادات از هریک از مسئولین واحدها خواست که گزارش عملکرد ماهانه خود را بیان نموده ودر آخر  نظرات وپیشنهادات خود را درمورد مسائل مربوط به شهرداری بیان نمایند.

 

 

  نظرات