جلسه مصالحه با مالکین زمین های اطراف بلوار ولایت فقیه

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، در سالن اجتماعات شهرداری جلسه ای با حضور مالکان تشکیل شد . در این جلسه با مالکان در خصوص تعریض بلوار ولایت فقیه بحث و مقرر گردید در جلسه آینده با مالکان مصالحه صورت پذیرد .

  نظرات