جلسه هم اندیشی

در پی اقدام مدیریت محترم امور آب در احداث دایک حفاظتی در مسیل داخل محدوده شهری نازک و جلسه شهرداری و امورآب  با ساکنین این قسمت از شهر نازک مقارن عصر روز چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۸  و بعد از بازدید میدانی جلسه ای با حضور آقایان مهندس عیسی پور و آقاجانی نمایندگان آب منطقه ای آذربایجان غربی و آقای مهندس اسکندری مدیریت امور آب پلدشت و آقایان مهندس ولی زاده و سلیمانی کارشناسان امورآب پلدشت و ریاست محترم شورای اسلامی شهر در محل دفتر کار شهرداری نازک به منظور بررسی مشکلات موجود در بستر و حریم مسیل داخل محدوده شهر نازک برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقایان اصغری ریاست محترم شورای اسلامی و پاشاپور شهردار نازک با عرض خیر مقدم به میهمانان عزیز و تشکر از زحمات آنان مشکلات موجود در این خصوص را مطرح نمودند.سپس آقای مهندس عیسی پور مسئول سواحل و رودخانه های استان با تشریح لزوم آزادسازی بستر و حریم و از اهتمام اداره مطبوعه خود مبنی بر انجام این مهم خبر داده و قول مساعد برای رفع تصرفات موجود دادند.در پایان این جلسه مقرر گردید نقشه بردار سازمان جهت مشخص نمودن بستر و حریم در شهر نازک حضور یابد و شهرداری نازک همکاری های لازم را در این خصوص بنماید.

 

  نظرات