جمالي نژاد: بايد با نگاه نو و ايده هاي خلاقانه سازمان شهرداريها و دهياريها را با انگيزه تر از قبل پيش ببريم

دكتر جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزير کشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: بايد با اتكا به نگاه نو و ايده هاي خلاقانه و جديد سازمان شهرداري ها و دهياري ها را با انگيزه تر و پر انرژي تر از قبل پيش ببريم تا ضمن پيشبرد مناسب اهداف سازمان، زمينه ارتقاي سطح خدمت رساني شهرداري ها و دهياريها را فراهم آوريم.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، دكتر جمالي نژاد كه شامگاه يكشنبه هشتم مهرماه در جمع معاونان و مديران سازمان شهرداري ها و دهياري ها سخن مي گفت با اشاره به شرايط كنوني که شهرداري ها با کاهش اعتبارات مواجهند بر آسيب شناسي وضعیت موجود شهرداریها و دهیاریها و ارزيابي مشكلات آنها توسط سازمان شهرداري ها و دهياري ها و به تبع آن تغيير گفتمان در برخي وظايف و ماموريتهاي اين سازمان تاكيد نمود.

وي با بيان اينكه تصميمات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با تمامي جمعيت كشور كه در شهرها و روستاها سكونت دارند، مرتبط است، اظهار كرد: يك قانون اشتباه، يك دستورالعمل اشتباه، يك بخشنامه اشتباه و يك تصميم اشتباه ما در حوزه مديريت شهري و روستايي مي تواند ۱۲۶۰ شهرداري و بيش از ۳۷ هزار دهياري ها و همچنين ساكنان آنها را با مشكل مواجه سازد، بنابراين با توجه به شرایط فعلي كشور و وضعيت اعتبارات، نگرش و نگاه فعلي ما به برنامه ها و اقدامات سازمان شهرداري ها و دهياري ها بايد تغيير نمايد و در كنار بازنگري در ماموريتها با همت مضاعف و همكاري مستمر كارها را پيش ببريم.

جمالي نژاد با اشاره به اينكه در عرصه مديريت شهري مباحث جديدي نظير شهر دوستدار كتاب، شهر دوستدار كودك، شهر دانش محور، شهر دانش مبنا، شهر هوشمند، … مطرح مي باشد، تصريح كرد: بسياري از موضوعات جديد حوزه مديريت شهري شايد نيازي به صرف اعتبار هم نداشته باشد و يك حركت نرم افزاري كوچك در شهرداري مي تواند افكار عمومي را بيشتر از يك پروژه عمراني به خود جذب نمايد، پس يك عامل مهم دراين عرصه داشتن ايده، خلاقيت و دانش جديد مي باشد.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه اظهار كرد: با وجود مشكلات فعلي مردم اما مديريت شهري بايد اعتماد سازي كند و سرمايه هاي اجتماعي شهرها را بالا ببرد و ديوار بي اعتمادي را از بين ببرد و ما در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بايد با نشاط و شادابي بتوانيم زمينه ايجاد نشاط و شادابي در شهرداري ها و دهياري ها را فراهم تا در نهايت حس تعلق مردم به شهر و روستاي محل سكونت خود را افزايش دهيم و به بالا رفتن ميزان وفاق و همبستگي اجتماعي و افزايش امنيت ملي كشور كمك نماييم.

جمالي نژاد با بيان اينكه شهری می تواند بسوی توسعه یافتگی و پیشرفت گام بردارد که سرمایه اجتماعی آن حفظ و افزایش یابد، گفت: حفظ و ایجاد سرمایه های اجتماعی شهرها نیازمند اعتماد شهروندان به برنامه هاي شهرداري است و بخش هاي زيادي از تلاش هاي شهرداري در ايجاد اعتماد مردم به مدیریت شهری به اقدامات، برنامه ها و نگرش ما در سازمان شهرداري ها و دهياري ها مرتبط است و اگر سازمان را با توسل به افكار و دانش هاي جديد و بازنگري اصولي و علمي در ماموريتهاي فعلي جلو ببريم قطعا مي توانيم شهرداري ها و دهياري ها را در اعتمادسازي ياري نماييم.

  نظرات