در آستانه گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز،مردان قبیله غیرت به میهن اسلامی ،شهردار نازک علیاء به همراه مسئولین شهری از همکار آزاده جناب آقای محمد اصغری تقدیر و تشکر بعمل آورد

در آستانه گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز،مردان قبیله غیرت به میهن اسلامی ،با حضوربخشدار محترم بخش ارس و شهردار نازک علیاء، رئیس بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان پلدشت و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نازک از همکار آزاده جناب آقای محمد اصغری  تقدیر و تشکر بعمل آورد.

 

  نظرات