دكتر معصومی معاون امور شهرداری های سازمان: شهرداری ها، قوانین و دستورالعمل های ابلاغی را اجرا نمایند

دكترهیربد معصومی معاون امور شهرداری ها این سازمان طی نامه ای به معاونین عمرانی استانداری های کشور خواستار نظارت بر فعالیت برخی ازشهرداری ها شد که برخلاف ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی اقدام به جابجایی و استفاده غیرتخصصی از نیروهای آتش‌نشانی، استفاده غیرمجاز از خودروهای آتش‌نشانی، عدم رعایت شرایط احراز رئیس سازمان، جابجایی و فروش خودرو و تجهیزات آتش‌نشانی تخصیص یافته از سوی این سازمان و عدم رعایت و اجرای کامل دستورالعمل البسه و درجات آتش نشانی نموده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تاکید بر اجرای کامل ضوابط و مقررات مربوطه از سوی شهرداری‌های آن استان، نظارت عالیه بر حسن انجام مفاد تمامی ابلاغیه های یاد شده از سوی معاونت های عمرانی استانداری ها و اطلاع رسانی از  نتایج اقدامات حاصله و برخورد قانونی مناسب با متخلفین از اهم مفاد نامه مذکور است.

متن نامه بدین شرح است:

همانگونه که مطلع اید؛ روند رو به رشد شهرنشینی در کشور، علاوه بر ایجاد فرصت‌هایی برای توسعة شهرها، همواره مسائل و تهدیدهایی را در سطح شهرهای کشور ایجاد و تغییر در سبک زندگی موجب افزایش و تنوع مخاطرات شده است. تحلیل وضعیت موجود ایمنی، آتش‌نشانی و مدیریت بحران در شهرها که نشان دهنده روند رو به رشد حوادث شهری از جمله در شهرهای پرجمعیت بوده، بر اهمیت و جایگاه ویژه سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها در زمینه پیشگیری و کنترل حوادث مختلف در سطح شهرها تاکید دارد که این مهم با ایجاد سازمانی تخصصی و بکارگیری از نیروهای آموزش دیده، توانمند و متخصص تحقق خواهد یافت.

طبق گزارش‌های واصله و بررسی صورت گرفته از سوی دفاتر تخصصی این سازمان، برخی از شهرداری‌ها برخلاف قوانین ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی اقدام به جابجایی و استفاده غیرتخصصی از نیروهای آتش نشانی، استفاده غیرمجاز از خودروهای آتشنشانی از جمله در آبیاری فضاهای سبز، شستشوی خیابان و … (نامه شماره ۲۲۵۳۹ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۲ ریاست محترم سازمان)، عدم رعایت شرایط احراز رئیس سازمان (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۷۱۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ وزیر محترم کشور)، جابجایی و فروش خودرو و تجهیزات آتش نشانی تخصیص یافته از سوی این سازمان و عدم رعایت و اجرای کامل دستورالعمل البسه و درجات آتش‌نشانی نمودند که این موضوع ضمن ایجاد اخلال در ارایه خدمات امدادی در سطح شهر منجر به اعتراض شهروندان و نارضایتی آتش نشانان خدوم شده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر اجرای کامل ضوابط و مقررات مربوطه از سوی شهرداری‌های آن استان، لطفاً دستور فرمایید ضمن نظارت عالیه بر حسن انجام مفاد تمامی ابلاغیه های یاد شده از سوی آن معاونت محترم، از نتایج اقدامات حاصله این معاونت را مطلع نمایند. ضمنآ با متخلفین برخورد قانونی مناسب صورت پذیرد.

  نظرات