ساماندهی و احصاء منابع انسانی تخصصی مورد نیاز شهرداریها در اولویت برنامه های سازمان شهرداریهاودهیاریها

مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی و احصاء منابع انسانی مورد نیاز شهرداری ها در اولویت برنامه های این سازمان است، از استانداریها و شهرداریها خواست تا اطلاعات مورد نظر این سازمان در این زمینه را ارسال نمایند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور: عباس کرکه آبادی با بیان مطلب فوق گفت: شهرداری ها و استانداری های کشوربامـراجعه به سامانه آمار و اطلاعات، از طریق پورتال سازمان و یا نشانی اینترنتی http://amarnameh.imo.org.ir  نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نظراقدام نمایند.
وی افزود: تکمیل و بارگذاری اطلاعات مربوطه توسط رابطین آماری شهرداری ها با نام کاربری و رمز عبور اعلام شده قبلی، بر اساس فایل راهنمای عمل ارسالی بررسی و تأیید فرم های تکمیل شده   توسط مسئولین ذی ربط در شهرداری حداکثر تا دهم مهر ماه جاری و با بررسی و تأیید توسط استانداری حداکثر بیست و پنجم مهر ماه جاری صورت پذیرد .
کرکه آبادی یاد آوری نمود: به منظور رفع ابهامات احتمالی، تسریع و تسهیل در تکمیل اطلاعات مورد نظر و اجرای  به موقع بخشنامه های یاد شده، مقرر گردید جلسه ای را در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه جاری  در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشکیل شود  که موضوع برای نمایندگان دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها و شهرداری های کلان شهر تبیین گردد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: یکسان بودن اطلاعات تکمیل شده در سامانه با فرم های تأیید شده الزامی و ملاک عمل جهت بررسی درخواست های استان ها و شهرداری های کلان شهر ها  خواهد بود.
مدیر کل نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  اظهار کرد: برنامه زمانبنـدی برای بررسی درخواست های ارسالی پس از تکـمیل اطـلاعات و تأیید آن متعاقبا” اعلام  می گردد و اولویت بررسی با استان ها و شهرداری هایی است که سرعت و دقت لازم را در ارسال فرم ها داشته باشند.
وی در پایان صراحتا” تاکید کرد: هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها، صرفاً در چارچوب بخشنامه های ابلاغی وزیر محترم کشور  و طی مراحل مذکور امکان پذیر بوده و خارج از ضوابط تعیین شده هیچ گونه وجاهت قانونی نخواهد داشت.

  نظرات