شروع لکه گیری خیابان ها

به گزارش دفتر فنی شهرداری : زیرسازی محل های حفاری شده توسط آب و فاضلاب شروع و آماده برای آسفالت ریزی می باشند . این کار باتوجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید جهت تسهیل در عبور و مرور صورت می گیرد .

  نظرات