ضدعفونی و گندزدایی تمام معابر سطح شهر نازک علیاء

شهردارنازک گفت: تمامی معابر سطح شهر نازک توسط یک دستگاه تراکتور ضدعفونی و گندزدایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نازک علیاء ، علی پاشاپور امروز در حاشیه ضد عفونی و محلول پاشی معابر شهر نازک گفت: در اقدام مشترک بین شهرداری و اهالی محترم نازک ، تمامی معابر شهر توسط یک دستگاه تراکتور مجهز به پمپ ضدعفونی و گندزدایی شد

وی با بیان اینکه این اقدام سومین مرحله ضدعفونی شهر توسط شهرداری می باشد؛ افزود: تمامی عوامل شهرداری جهت ریشه کن کردن کرونا ویروس از هیچ تلاش و اقدامی دریغ نخواهند کرد.
پاشاپور همچنین اظهار داشت: شهروندان عزیز با رعایت مسائل بهداشتی و محیطی، این نهاد خدمتگزار را در نابودی هر چه سریعتر این ویروس خطرناک یاری کنند.

  نظرات