عملیات اجرایی شن ریزی معابر خاکی شهر نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء:

مهندس الهیاری مسئول خدمات شهر شهرداری نازک از شن ریزی معابر خاکی جهت سهولت  تردد شهروندان در فصل زمستان خبرداد .و گفت به منظور کاهش مشکلات عبور و مرور شهروندان در معابر خاکی به هنگام بارش برف و باران، عوامل این سازمان بصورت شبانه روزی شن ریزی و تسطیح این معابر را در دستور کار خود قرار دادند که تصاویر مرتبط حاکی از اجرای این عملیات می باشد.

 

 

 

  نظرات