عناوين روزهاي هفته نكوداشت شهرداري و دهياري اعلام شد


به مناسبت فرارسيدن ۱۴ تيرماه، روز شهرداري و دهياري، شيوه‌نامه نكوداشت هفته شهرداري و دهياري از سوي دكتر جمالي نژاد معاون عمراني وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،‌ در اين شيوه نامه عناوين روزهاي هفته نكوداشت شهرداري و دهياري مشخص و ابلاغ شده كه به شرح زير است:

۱۴ تير،‌ “شهرداري و دهياري؛ رونق توليد و اقتصاد مقاومتي”

۱۵تير ، “شهرداري و دهياري؛ صيانت از حقوق شهروندي، اعتلاي سرمايه اجتماعي و قانونمداري”

۱۶ تير، “شهرداري و دهياري؛ سكونتگاه زيست پذير و ارتقاي كيفيت زندگي”

۱۷ تير، “شهرداري و دهياري؛ آموزش، توانمند سازي و فناوري‌هاي نوين”

۱۸ تير، “شهرداري و دهياري؛ ايثار، همگرايي و عملكرد جهادي”

۱۹ تير، “شهرداري و دهياري؛ صيانت از هويت، كالبد، دانش بومي و ميراث شهر و روستا”

۲۰ تير،‌ “شهرداري و دهياري؛ پويشي به سوي گام دوم انقلاب”

  نظرات