غرس ۳۰۰ اصله نهال در بلوار ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک : غرس ۳۰۰ نهال در بلوار ورودی شهر با حضور بخشدار محترم بخش ارس جناب آقای مهندس سلمان نژاد و شهردار محترم شهر نازک وفرماندهی محترم پاسگاه انتظامی نازک .

  نظرات