فرم تکریم ارباب رجوع

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده ۸ طرح تکریم مردم)
خواهشمند است جهت بررسی نحوه ارائه خدمات در این اداره کل فرم ذیل را تکمیل و هنگام خروج در محل تعیین شده قرار دهید.

 

  1. آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟ بلیتاحدودیخیر

  2. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است ؟
  عالیخوبمتوسطضعیف

  3. آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
  بلیخیر

  4. نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید.

  5. نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید.

  6. چنانچه درخواست خلاف مقرارت از شما شده لطفا با ذکر مورد مرقوم فرمائید:

  لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید:


  در صورت تمایل قسمت زیر را تکمیل نمایید :

  تلفن