معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از آزمون دوره های غیرحضوری شهرداری های استان بازدید کرد

تقی کهوریان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از آزمون دوره های غیرحضوری شهرداری های استان بازدید کرد.
دراین دوره ازآزمون های غیرحضوری که به منظور ارتقاء دانش عمومی و فنی و مهندسی کارکنان شهرداری های استان برگزار می شود  ۱۶۹۷ نفر در نوبت صبح و بعدازظهربه رقابت می پردازند.
در این دوره که دومین مرحله آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری ویژه کارکنان شهرداریهای استان در سال ۹۶ است شرکت کنندگان در ۳۶ عنوان آموزشی شامل آموزش های عمومی، خدمات شهری ، اداری ، مالی ، فنی ، شهرسازی و مدیریت و آتش نشانی و ۴ دوره آزمون ویژه المپیاد کشوری رقابت کردند.
در آزمون انتخابی المپیاد سراسری کارکنان شهرداری ها ۲۹۴ نفر شرکت کرده اند که ۳ نفر از منتخبین این ازمون به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
درادامه همچنین معاون هماهنگی امورعمرانی استانداراز آزمون مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان نیز بازدید کرد.
در این آزمون که همزمان با سراسر کشور برگزار شد ۴۴ نفراز فعالان آژانس های خدمات گردشگری و مسافرتی استان شرکت کرده اند. در آذرباجان غربی ۸۲ دفتر خدمات گردشگری و مسافرتی فعالیت می کند که از این تعداد ۴۲ دفتر در ارومیه مرکز استان مستقر است.
در این بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار را همراهی می کرد.

  نظرات