مهندس رستمي معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور : از توليدات داخلي در تامين تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز شهرداري ها و دهياري ها استفاده مي كنيم

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در نشست مشترك با توليدكنندگان داخلي تجهيزات و ماشين آلات تخصصي و موردنياز شهرداري ها و دهياري هاي كشور سياست و برنامه اين سازمان را در سال جاري تامين نياز موجود از توليدكنندگان داخلي دانست.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مهندس شاپور رستمي اظهار داشت: شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور با توجه به گستردگي سطح خدمات‌رساني خويش، فرسودگي و عمر بالا و همچنين ضرورت بهره‌مندي از مكانيزاسيون نياز مبرم و روز افزوني به دراختيار گرفتن ماشين الات و تجهيزات تخصصي دارند.

وي افزود: در همين راستا يكي از برنامه هاي اين سازمان براي تامين نياز شهرداري ها و دهياري ها به ماشين آلات تخصصي اهم از ماشين آتش نشاني با پمپا‍ژ هاي پرقدرت و … مي باشد كه در راستاي حمايت از كالاي ايراني ، با تعامل مثبتي كه با توليدكنندگان داخلي درخصوص رعايت ضوابط فني و ارتقاء سطح محصولات داريم ، به طور حتم از ظرفيت داخل كشور استفاده خواهيم كرد.

رستمي گفت: خوشبختانه تجربه موثر و آشنايي توليدكنندگان داخلي با نيازهاي بومي مناطق مختلف كشور و همچنين شبكه خدمات گسترده پس از فروش از مزيت هاي بهره گيري از توليد داخل مي باشد.

وي افزود: ضروري است توليدكنندگان داخلي ماشين الات و تجهيزات خدمات شهري هم با احترام به اعتماد و اعتقاد موجود در ارتقاء سطح كيفي و تكنولوژيكي محصولات توليدي خود در سطح محصولات مشابه خارجي كوشش نموده و زمينه هم افزايي اعتباربخشي را تداوم دهند.

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين گفت: بازار داخلي ايران با توجه به حجم وسعت و نياز بالا به ماشين آلات و تجهيزات شهري و روستايي مي تواند سكوي پرش موفقي براي توليدكنندگان داخلي جهت صادرات محصولات خود به كشورهاي همجوار باشد و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي تواند به شرط تامين و ايجاد زمينه هاي قانوني لازم، بر اساس ارتباطاتي متقابلي كه با ساير شهرداري ها كشورهاي همجوار براي كمك به معرفي محصولات داخلي تلاش لازم را انجام و فرصت هاي مناسبي را در آينده فراهم نمايد.

  نظرات