مهندس علی پاشاپور شهردار نازک علیاء در پیامی نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شوراها را به اعضای شورای شهر نازک تبریک گفت.

مهندس علی پاشاپور شهردار نازک علیاء در پیامی نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شوراها را به اعضای شورای شهر نازک تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک ،متن پیام به شرح زیر است:

و امرهم شورا بینهم

سپاس و ثنای بی حد بر خالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ایران و در راستای احترام و اکرام به شخصیت و هویت انسان و مردم عزیز ایران نهادی به نام شورای اسلامی در این کشور شکل گرفت.

مشورت یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم گیری هاست. بنا به فرمایش پیامبر اعظم (ص) « هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند».

این روز با شکوه را به همه ی اعضای محترم شوراها که با وظیفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر  تلاش می نمایند و با امانت، کفایت، درایت و کیاست و حسن سلوک برای نیل به جامعه ی شهروند مدار خالصانه و عاشقانه کوشش می نمایند تبریک و تهنیت عرض می نماید. از ایزد منان خدمت رسانی وسیع، اهتمام به سلامت مردم در ابعاد مختلف و توجه به نیازهای اجتماعی جوانان و مناطق محروم و اشخاص بی بضاعت و توجه خاص به خانواده های شهیدان، جانبازان و ایثارگران و همه ی ملت شریف و صدیق ایران مسالت دارد.

با سپاس فراوان

علی پاشاپور -شهردار نازک علیاء

  نظرات