نصب تندیس آنا در میدان شهر نازک

نصب تندیس آنا در میدان شهر نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک تندیس آنا که نمادی از پیشینه تاریخی شهر و شهرت آن در گندم و نان که زبانزد عام و خاص بوده و وجه تسمیه شهر نیز از همین می باشد در میدانی به همین نام نصب گردید تا این نام در خاطر همه عزیزان ماندگارتر شود.

  نظرات