پرداخت۳۰ فقره تسهيلات در سال جاري به پروژه هاي درآمدزاي شهرداريها توسط سازمان شهرداريها و دهياريها

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از پرداخت تسهيلات به شهرداريها براي ايجاد درآمد پايدار از سوي اين سازمان خبر داد و گفت: طي سال جاري تاكنون۳۰ فقره تسيهلات به پروژه هاي درآمدزاي شهرداري ها پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،‌ مسعود نصرتي با اعلام خبر فوق گفت: به منظور توانمندسازي شهرداري ها و ايجاد منابع درآمدي پايدار براي آنها پس از تائيد طرح هاي درآمدزاي شهرداري ها توسط كارگروه هاي استاني در استانداري ها تسهيلات ارزان قيمت با كارمزد ۴ درصد پرداخت مي گردد.

وي در ادامه اظهار كرد: تمامي طرح هاي مصوب در كارگروه ملي مرحله به مرحله بوده و پس از پرداخت مرحله اول باتوجه به پيشرفت فيزيكي و ارسال تصاوير پيشرفت فيزيكي، فرم شماره ۲ طبق شيوه نامه تسهيلات و تاييديه معاونين محترم هماهنگي امور عمراني استانداريها پرداخت شده است.

وي افزود: از زمان شروع پرداخت تسهيلات به شهرداري ها تا پايان سال ۱۳۹۶ در مجموع ۵۰۱ فقره تسهيلات به شهرداريها پرداخت كه از اين تعداد۳۷۰ فقره به مبلغ بيش از ۲۷۸ ميليارد تومان از سال۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۶تصويب و پرداخت شده است.

نصرتي همچنين اعلام كرد: از ابتداي سال جاري هم۳۰ فقره تسهيلات به مبلغ بيش از ۵۵ ميليارد تومان در قالب طرح هاي كارخانه آسفالت، توليد قطعات بتني، طرح هاي گردشگري و … تصويب و پرداخت كه در اكثر شهرداري ها باعث ايجاد اشتغال، درآمدزائي و توسعه شهري شده است.

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه گفت: اولويت پرداخت تسهيلات مذكور، شهرهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم مي باشد و اين فرصت بسيار خوبي براي شهرداري هاست كه بتوانند به منظور توسعه شهري و ايجاد درآمد پايدار از اين تسهيلات استفاده نمايند.

نصرتي در خاتمه گفت: تمامي شهرداريها مي توانند اطلاعات مربوط به دريافت تسهيلات مذكور را ازطريق سايت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور(imo.org.ir) دريافت و طرحهاي خود را طبق شيونامه ايي كه اخيرا به استانداريها ابلاغ شده پس از تكميل و تاييد كارگروه استاني به دبيرخانه كارگروه ملي تسهيلات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، كه در دفتر اموراقتصادي وخدمات مالي اين سازمان مستقر است، ارسال نمايند.

  نظرات