پیام تبریک شهردار نازک به مناسبت روز حسابدار

پانزدهم آذر ماه روز جهانی حسابدار٬ فرصتی ارزشمند و مغتنم است تا با ارج نهادن به خدمات حسابداران٬ گامی کوچک در راستای قدرشناسی از خدمات آنان برداشته شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک ،علی پاشاپور؛ شهردار نازک پیامی تبریکی صادر کرد . متن پیام بدین شرح است : پانزدهم آذر ماه روز جهانی حسابدار٬ فرصتی ارزشمند و مغتنم است تا با ارج نهادن به خدمات حسابداران٬ گامی کوچک در راستای قدرشناسی از خدمات آنان برداشته شود.بدون تردید حرفه حسابداری و حسابداران از طریق سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت نقش به سزایی در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری و همچنین اجرای دقیق برنامه های سازمان دارند و نقش حسابداران  به جهت  ثبت منظم اطلاعات و عملیات مالی بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود. وی ضمن تبریک مجدد این روزبه همه حسابداران بویژه آقایان حسن آب برین،جعفر اصغری و حسین بهرامی همکاران امورمالی شهرداری نازک تبریک و تهنیت گفت .

  نظرات