پیام تسلیت مهندس پاشاپور شهردار نازک به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)

گریه بر چشم ها سنگینی می کند و هُرم سینه، لب ها را می سوزاند. بغض پشت در پشت در فرصت گریستن صف کشیده است. چراغ گریه بر افروخته شده و شعله شعله، در دل زبانه می کشد. هق هق گریه، شانه ها را می لرزاند. دیگر دل به دنبال واژه ها نمی گردد. اشک، بی بهانه سرازیر می شود امشب، شب ناله در فراق پدری مهربان است که غیر از چاه و نخل و ماه، کسی گریه اش را ندیده بود. پدری دل سوز که با آه همه کودکان یتیم، شریک بود و غصه های همه را بر جان خود هموار می کرد، ولی کسی از غربت او و دردهای دلش، با خاری در چشم و استخوانی در گلو، خبر نداشت اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شهروندان عزیز شهادت اول مظلوم عالم حضرت امام علی (ع) را به شما تسلیت عرض می نمایم .

علی پاشاپور

شهردارنازک علیاء

  نظرات