پیشرفت۱۰۰ درصدی پروژه ساختمان اداری شهرداری نازک علیاء

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء:

پیشرفت ۱۰۰درصدی پروژه ساختمان اداری شهرداری نازک با همکاری کلیه پرسنل زحمت کش شهرداری نازک وپشتکار و پیگیری های  شبانه روزی مهندس پاشاپور شهردارنازک همچنان ادامه دارد .واین پروژه در هفته دولت افتتاح میشود.

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات