گزارش تصویری از عملیات اجرایی پل سنگی

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک:

با اتمام عملیات حفاری و پی کنی  پل ارتباطی شهری از امروز اجرای عملیات سنگی آغاز شد.

  نظرات