بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداري‌ها ابلاغ شد

مديركل برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداری ها و دهياريهای کشور از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداري‌ها براي اجرا در شهرداري‌هاي سراسر كشور به معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداری ها و دهياريهای کشور، علي اكبر اسدي با بيان مطلب فوق گفت: در اجراي مفاد ماده (۲۵) آيين نامه مالي شهرداري‌ها و وظايف محوله به وزارت كشور، پس از جلسات متعدد كارشناسي با جمعي از مديران كل امور شهري و شوراهاي استانداري‌، شهرداران و معاونين برنامه‌ريزي شهرداري‌هاي كشور و ساير كارشناسان مرتبط با موضوع، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداري‌ها نهايي و براي اجرا در شهرداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شيد.

وي افزود: در اين بخشنامه علاوه بر موضوعات اساسي و قوانين مرتبط، ضوابط جديدي در خصوص نحوه هزينه‌كرد اعتبارات اختصاصي، ترتيبات دريافت تسهيلات وام، پرداخت بدهي‌هاي قطي شده سنواتي شهرداري، بودجه سازمان هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه و همچنين رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي خزانه داري و كميته تخصيص اعتبار در شهرداري مورد توجه قرار گرفته است.

اسدي اضافه كرد: شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند بودجه سال ۱۳۹۸ خود را طبق بخشنامه ابلاغي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تنظيم و براي تصويب به شوراهاي اسلامي شهر ارائه نمايند.

                                           متن بخشنامه

  نظرات