جابجایی تیرهای برق از معابر شهری نازک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء :  جابجایی تیرهای برق در وسط معابر که ناشی از عقب نشینی در کوچه ها و بازگشایی و تعریض خیابان ها بود.  برای رفاه همشهریان عزیز و تسهیل در تردد باهمکاری صمیمانه و تلاش بی دریغ پرسنل زحمت کش اداره برق و شهرداری به انجام رسید.

  نظرات