خط کشی در سطح خیابان های شهر نازک

به گزارش دفتر فنی شهرداری نازک، عملیات خط کشی خیابان های سطح شهر ساعت ۲:۰۰بامداد روز یکشنبه مورخه ۹۶/۵/۱۵ انجام یافت.

 

  نظرات