سم پاشی درختان سطح شهر نازک

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک: مهندس الهیاری مسئول خدمات شهری شهرداری نازک از سم پاشی درختان سطح شهر برعلیه شته و سایر آفات خبر داد . وگفت که مرحله اول سم پاشی امشب مورخه ی ۹۷/۰۳/۰۵ انجام شد و مرحله دوم سم پاشی فردا شب به انجام  خواهد رسید که درختان واقع در مزار شهداء خیابان های فرعی و پارک جنگلی را شامل میشود.

 

 

  نظرات