شهردار نازک با صدور پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس ، از مردم فهیم و قهرمان نازک دعوت کرد با حضورشان در مراسم راهپیمایی روز قدس ، دلدادگی و شعور سیاسی دینی خود را به عالم نشان دهند.

شهردار نازک علیاء با صدور پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس ، از مردم فهیم و قهرمان نازک دعوت کرد با حضورشان در مراسم راهپیمایی روز قدس ، دلدادگی و شعور سیاسی دینی خود را به عالم نشان دهند.

متن پیام ایشان به شرح ذیل است:

روز جهانی قدس پیوست سیاسی عبادت است

امام راحل با این نامگذاری و به امانت گذاشتن آن در جامعه اسلامی نشان داد که روز جهانی قدس پیوست سیاسی عبادت بوده و قطب نمایی دقیق و ماندگار برای بازنمایی راه صحیح است و به بیان دیگر تکمیل عبادت با مشارکت در سیاست صحیح اسلامی است.

تعیین چنین روزی در بهترین زمان و ماه عبادت و بندگی و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ، جهت یابی صحیح در نقشه راه است و تجلی عدم جدایی دین از سیاست محسوب می گردد و این که ظلم ستیزی، مبارزه با استکبار و وحدت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تیر خلاصی بر ریشه و کانون اصلی شیطنت ها و رذالت هاست و اهتمام به این روز، اختصاص به کشوری خاص در مقیاس مرزی مشخص ندارد.

روز جهانی قدس نموداری مهم در فرهنگ سیاسی اسلامی تلقی می گردد و مکتبی درس آموز و سرمشقی فرامرزی برای ارتقاء شعور سیاسی به حساب می آید و ابعاد جهانی آن هر ساله افزایش یافته و در قالب فرهنگ سازی تبیین می نماید که تا تکلیف شرعی وجود دارد مبارزه با استکبار استمرار دارد و پیامش این است که ثمره صبر و شکیبایی در ماه رمضان، مقاومت وکوتاه نیامدن در مقابل دشمن است .

گاه گذشت زمان باعث تشتت در دیدگاه های برخی شده و فراز و فرود افکار بر باورها تاثیرگذاشته و شاهد انحراف فکری و تشکیک در باور می شویم که تعیین چنین روزی، عیاری ناب و معیاری با احتساب برای بازنگری در مسیر و شناخت دوست و دشمن است .

اینجانب از همه آحاد ملت بخصوص مردم فهیم و قهرمان نازک علیاء برای مشارکت فعال در این حماسه بزرگ دعوت نموده و موفقیت و نصرت جبهه اسلامی را بر علیه کفر و نفاق از درگاه حق تعالی آرزومندم.

علی پاشاپور

شهردار نازک علیاء

  نظرات