شهردار نازک علیاء بمناسبت روز ملی شوراها و روز جهانی کارگر از اعضای محترم شورای اسلامی و کارگران شهرداری تجلیل بعمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نازک مهندس علی پاشا پور بمناسبت روز ملی شوراهای شهر و روستا و روز جهانی کارگر از طی جلسه ای که با حضور بخشدار محترم بخش ارس و حجت الاسلام مهدیان روحانی محترم شهر نازک و کارکنان شهرداری از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کارگران شهرداری تجلیل بعمل آورد.

  نظرات