عملیات روکش آسفالت خیابان امام

به گزارش روابط عمومی شهرداری نازک علیاء عملیات روکش آسفالت خیابان امام به مساحت ۱۲۰۰۰مترمربع و۱۳۰۷تن آسفالت با هزینه بالغ بر۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به اتمام رسید.

 

 

  نظرات