نصرتی : شهرداري شهرهاي متوسط به‌بالا نبايد به‌كمك‌هاي دولتي وابسته باشند

معاون پشتيباني و توسعه منابع سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گفت: وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به‌طور مستمر پيگير حمايت از شهرداري‌ها در تعامل با مجموعه دولت و مجلس مي‌باشد اما شهرهاي متوسط به‌ بالا نبايد وابسته به‌ كمك‌هاي دولت باشند.

به‌گزارش روابط عمومي‌سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، مسعود نصرتي كه صبح چهارشنبه‌۲۱ آذرماه در نشست مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري‌ها سخن مي‌گفت؛افزود: شهرداري شهرهاي كوچك به‌كمك‌هاي دولتي وابسته هستند ولي شهرداري‌هاي شهرهاي متوسط به‌بالا به‌دليل گستردگي فعاليت‌ها براي خدمت رساني به‌تعداد زيادي از مردم بايد به‌فكر ايجاد درآمد پايدار باشند و انتظار داريم دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري‌ها به‌آنها در اين زمينه كمك نمايند.

وي در ادامه افزود: با توجه به‌محدوديت‌هاي مالي دولت، استانداري‌ها كه آگاهي خوبي نسبت به‌ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي استان دارند مي‌بايست شهرداري‌هاي استان را درخصوص برنامه ريزي براي درآمد پايدار حمايت كنند.

نصرتي در ادامه گفت: براي بودجه سال آينده پيشنهاد سه هزار ميليارد تومان براي رد ديون بيمه‌هاي تامين اجتماعي و ماليات ارائه داديم و همچنين پيشنهاد افزايش سهميه قير رايگان براي شهرداري‌ها را از ۱۳درصد فعلي به‌حدود ۲۵ درصد ارائه نموديم.

وي با اشاره واريز مجدد مبلغ ۳۲ هزار ميليارد ريال مربوط به‌عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌حساب تمركز وجوه وزارت كشور گفت: اين اقدام مجلس گامي ‌براي حمايت از شهرداري‌ها و دهياري‌ها محسوب مي‌شود و اين رقم در سال آينده به‌حدود چهل و پنج هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه براي شهرهاي كوچك مهم است.

وي همچنين افزود: لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و دهياري‌ها كه تصويب آن مي‌تواند درآمدهاي شهرداري‌ها را افزايش دهد تابستان امسال از سوي دولت، تقديم مجلس محترم شده است.

نصرتي همچنين گفت: انتظار داريم دفاتر امور شهري استانداري‌ها حمايت‌هاي لازم از شهرداري‌ها به‌گونه اي انجام دهند كه شهرداري‌ها از روزمرگي خارج شده و بتوانند براي اداره مناسب شهر برنامه ريزي‌هاي مناسبي بعمل بياورند.

نصرتي همچنين گفت: در عرصه مديريت شهري همه بايد كمك كنيم تا حكمراني خوب، شهر پويا، شهر هوشمند، ارتباط با سازمان‌هاي بين المللي موثر و شهرهاي موفق در حوزه مديريت شهري و انتقال تجربيات موفق به‌گونه اي مناسب تحقق يابد.

نصرتي همچنين از برگزاري نشست مشترك معاونان عمراني و مديران كل دفاتر شهري و شوراهاي استانداري‌ها و شهرداران و روساي شوراهاي مراكز استان در ماه‌هاي باقيمانده تا آخر سال از سوي سازمان شهرداري‌ها و دهیاریهای کشور خبر داد.

  نظرات