علی پاشاپور شهردار نازک علیاء بمناسبت ۱۶ آذر ، روز دانشجو پیام تبریکی صادر کرد: 

 

 

بسمه تعالی

روز دانشجو

روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش

درکنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی

در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است. 

  نظرات