چگونگی ورود اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها در سامانه منابع انسانی تبیین شد

نشست هماهنگی چگونگی ورود اطلاعات نیروی انسانی شهرداری های سراسر کشور در سامانه منابع انسانی دوشنبه ۲۵ شهریور ماه از سوی دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این سازمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این نشست در اجرای بخشنامه وزیر کشور در زمینه فرایند نحوه بکارگیری نیروی موقت در شهرداری ها و ساماندهی نیروی انسانی شهرداریها تشکیل شد.
در این جلسه اهداف ابلاغ بخشنامه های سال های ۹۳ و ۹۸ وزیر کشور جهت جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص پیمانی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی موجود در شهرداری های کشور توسط مدیرکل و کارشناسان دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای حاضران شامل کارشناسان دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها و برخی شهرداری های مراکز استان تبیین گردید.
در این جلسه عباس کرکه آبادی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات  گفت: می بایست  به انتظارات و نیازهای ضروری شهرداری ها در حوزه منابع انسانی به موقع پاسخ داده شود تا از ورود نیروی ناکارآمد و بدون ضابطه، که موجب تراکم نیرو در برخی شهرداریها میگردد، جلوگیری شود.
وی افزود: با ورود کلیه اطلاعات مربوط به نیروی انسانی شهرداری ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی در بانک اطلاعات جامع نیروی انسانی شهرداری ها، زمینه احصاء و ساماندهی نیازهای نیروی انسانی به صورت موقت و همچنین اخذ سهمیه لازم برای برگزاری آزمون استخدام پیمانی در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری ها و توانمندسازی آنان فراهم می شود.
وی اضافه کرد: تمامی کارکنان قراردادی می بایست دارای شناسه قرارداد باشند؛ لذا پس از ورود کامل اطلاعات در سامانه اقدامات لازم معمول خواهد شد.
کرکه آبادی خاطر نشان کرد: هرگونه مجوز قرارداد موقت در شهرداری ها می بایست بر اساس فرایند اشاره شده  از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت پذیرد و ذیحسابان و مسئولین مالی می بایست به این موضوع توجه لازم داشته باشند.
در این جلسه به سوالات برخی از نمایندگان استانداری های کشور پاسخ داده شد.

  نظرات